ABC Tozu;

     ABC Tozları ile alevli yangınlar ve yüzeysel kor yangınları söndürülebilir. Daha derin olan korlu yangınlar yanmaya devam ederler ve yangının yeniden alevlenmesine neden olabilirler. Kor yangını tozu da denilen ABC tozları ile geri ateşlenme engellenir. ABC Tozları; Mono amonyum fosfat (NH 4 H 2 PO 4 ), Üre-potasyum bikarbonat ve Amonyum sülfat (NH 4 SO 4 ) maddeleridir.

 

   ABC Tozlarının korlu yangınları söndürmesinde de birkaç söndürme

etkisi birden yangını durdurur.

• Ayırma ile boğma etkisi ,

• Isı alma ve set koyma etkisi ile soğutma ,

• Kimyasal reaksiyonları inhibizasyon (blokaj) etkisi ,

 

 ABC tozu ayırma ve boğma etkisinde çok önemli rol oynar. Eriyen toz parçacıkları sayesinde katı yanıcı maddelerin hücreleri tıkanıyor, kapanıyor, gaz çıkışı ve oksijen girişi imkansız kılınıyor. Eriyen tozun ısı alması önemsiz bir rol oynuyor. Amonyum fosfatın kullanımında serbest kalan amonyum ayrıca alevlere inhibizasyon etkisi de yapar. Amonyum fosfat ve amonyum sülfatın kömürleştirme etkisi mevcuttur. Yanma olayı, alevlenme ve ısı gerilediği için gecikiyor. İçin için yanan katı madde yangınlarının söndürülmesinde toz bulutundan çok toz tabakası önemlidir.

     Sıvı yangınlarında alevler sönene kadar toz bulutunu ayakta tutmak gerektiği halde, kor yangınlarında toz verme işlemi zaman zaman durdurularak tozun anlamlı dağılımı kontrol edilmeli ve mümkün olduğu kadar az toz harcanması sağlanmalıdır.

     ABC tozları sıcak bölgelerde tutulmamalıdır. ABC tozunun esasını oluşturan monoamonyum asidik olan bir maddenin alkolün bir kuru kimyasalla karışması ısınma ile birlikte karbondioksit bırakmaya başlar. Bu nedenle söndürme cihazlarının patladığı görülmüştür.


Kuru Kimyevi Tozların Söndürme Özellikleri ;

1- Kuru kimyevi tozların ateşi boğarak söndürme özelliği , 

Kuru kimyevi tozlar ateş püskürtüldükleri zaman çıkardıkları karbondioksit gazları alevi kısmen boğar. Ancak ateşin sönmesinde ana rolün karbondioksit olmadığı bilinmelidir. Çünkü söndürmede sadece çıkardıkları karbondioksit gazları rol oynasaydı ateşle birleşmelerinde karbondioksit ve su buharı çıkaran bazı tuz asıllı kimyevi bileşiklerinde ideal yangın söndürücüler olması gerekirdi. Fakat bu tür tozlar ateşi heterojen ( Ayrışma ) etkisi ile söndürmektedir.

 

2- Kuru kimyevi tozların soğutucu özelliği ,

Kuru kimyevi tozlar ateşe püskürtüldükleri zaman sıcaklığın bir kısmını emerler. Örneğin 18º C toz ateşe püskürtüldüğü zaman 1 gr 300º C yükselerek 79 kalorilik bir ısı absorbe eder. Bu durumda kuru kimyevi tozların yangın söndürmede sadece soğutuculuk özelliklerinin de temel esas olduğu kabul edilmez.

 

3- Kuru kimyevi tozların aleve karşı kalkan özelliği ,

Alevli yanan bir ateş üzerine püskürtülen kuru kimyevi toz , alev ile yanıcı madde arasında bir toz bulutu meydana

getirerek yanıcı maddeyi alevden gelen ısıya karşı korur. Bu da kuru kimyevi tozların söndürücü özelliklerinden biridir.

 

4- Kuru kimyevi tozların zincirleme yanma olayını engelleme özelliği ,

Yanma olayının devam edebilmesi için yanan yerde açığa çıkan bazı maddelerin birbiriyle birleşerek

reaksiyonlar meydana getirmesi şarttır. İşte kuru kimyevi tozlar açığa çıkan bu maddenin birleşmesini

engellemekte , yanma zincirinin oluşmasını sağlamamaktadır. Böylece de yangın büyüyememekte ,kısa

zamanda sönmektedir. Kuru kimyevi tozların bu özelliği yangınları söndürmede en önemli özelliktir.
     

     Kuru Kimyevi Tozun Avantajları;
• ABC tozu çok maksatlı olarak kullanılabilir.

• Büyük sıvı yangınlarında dahi kuru toz ani söndürme etkisi oluşturur.

• Köpükle unlaşan kuru tozlar köpükle müşterek olarak kullanılabilir.

• Kuru toz söndürücüleri – 50º C ile + 60º C arasında kullanılabilir.

• Kuru toz genelde sağlığa zarar vermez.

• NaHCO 3 temelli kuru tozlar asitlerin nötürleşmesinde kullanılabilir.


     Kuru Kimyevi Tozun Dezavantajları ;

• Kuru toz kullanımı özellikle kapalı yerlerde toz ve kirlenmeye sebep olur.

• Kuru toz bulutu yanıcı tozları havalandırabilir.

• Kuru toz seyyar söndürücülerde yalnız kısıtlı miktarlarda bulunur.

• Kuru toz müdahalesinde geri ateşleme dikkate alınmalıdır.

 

 BC Tozları;

     Sodyum Bikarbonat, Potasyum Bikarbonat ve Potasyum Klorür tozlarıdır. Parlayıcı sıvılarda yapılan deneylerde yanan bölge için serbest kökler vardır. Yanmanın devam edebilmesi için bunların birbirleri ile reaksiyona girmeleri gerekmektedir. BC tozları yangın alanına verildiğinde bu reaktif maddelerin aralarına girerek yüzeysel bir şekilde etki yaparlar. Yani engelleme yolu ile söndürmeyi gerçekleştirirler. Bu söndürme maddesi sıvı ve gaz yangınlarında kullanılır . Kuru kimyevi tozlar özellikle B ve C sınıfı yangınların söndürülmesinde kullanılır. Kuru Kimyevi tozun bileşimine göre A ve D sınıfı yangınlarında da kullanılabilir. Toz; azot, karbondioksit veya havanın yardımı ile hortum ve borular üzerinden prematik olarak dışarı itilebilmelidir. Tozlar zımpara ve pas etkisi özelliklerine sahip olmamalıdır. Kuru Toz, tozlara hassas sistemlerin yangınlarında önerilmesi uygun olmayabilir. Örneğin bilgisayar sistemleri v.b. Kuru kimyevi tozun söndürme etkisinde sadece kimyasal bileşimi değil, yanıcı maddelerin cinsi de tozun söndürme etkisine tesir ettiği yapılan laboratuar denemelerinde ve yangınların söndürülmesinde görülmüştür

1KG KKT YSC

2KG KKT YSC

ÖZELLİKLER : 

 

* Gövde, sıvama metodu ile imal edilmiş olup, elektrostatik toz boyalıdır.

* Cihazların Gövdesine 25 Bar Hidrostatik basınç testi uygulanmaktadır.

* Cihazların kontrollü çalışmasını sağlayan tetik aksamı CE belgelidir.

* Cihazlarımızda aktif söndürme maddesi %90 olan ABC kuru kimyevi toz kullanılmaktadır.

* Cihazlarımızın özel askı tertibatı bulunmaktadır.

* Cihazlarımız TSE 862 EN 3-7, CE ve ISO 9001-2000 belgelidir.

* Cihaz kullanılıp tekrar dolumu yapılır.

 

ÇEŞİTLERİ : 1KG - 2KG - 6KG - 12KG - 25KG - 50KG

6KG KKT YSC

12KG KKT YSC

25KG KKT YSC

50KG KKT YSC

Ücretsiz Keşif  , Özel Teklifler İçin İletişime Geçin

Ücretsiz Keşif  , Özel Teklifler İçin İletişime Geçin

Ücretsiz Keşif  , Özel Teklifler İçin İletişime Geçin

Ücretsiz Keşif  , Özel Teklifler İçin İletişime Geçin